ИнструкториСтиловеГРАФИК< Цени >ГалерияКонтакти


 ИНСТРУКТОРИ: PUMA (ЖОРО), SOSSEGADO (ЯВОР)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Капоейра се ражда в Бразилия и представлява комбинация между бойно изкуство и танц. Измислена е от африканските роби, които са работили в плантациите. Капоейра е била техният начин да се защитават срещу плантаторите. Робите умело са съчетали бойна техника с движения от традиционните танци и ритуали.  За много от майсторите на капоейра са се носели легенди, че притежават свръхчовешки способности.

С времето, капоейра се развива и осъвременява. Но в основата й се запазва африканската музика и ритуали. Магическите движения и извивки на тялото, под ритмите на биримбаото и пандейрото (традиционните инструменти в капоейра), са завладяващи, както за хората които ги изпълняват, така и за тези които ги наблюдават.
Капоейра, като всяко едно бойно изкуство е и философия. Смята се, че хората, които играят капоейра привличат положителната енергия на Вселената. Поздравът на капоейристите е Аше. За африканците Аше е това, което превръща всичко в движение. Тайната на феномена на африканската култура е в това, че тя няма начало, а следователно не може да има и край. Докато има дух, сила, енергия, тя може да има безкрайно много имена, но корените й винаги ще са в единния ритъм – Аше.

 

© MD Sport
Всички права запазени